• amurensis 'Flamboyant' 2006
 • amurensis 'Flamboyant' 2015
 • boutons de l'amurensis
 • Fleurs de l'amurensis
 • et le fruit
 • chitria 2006
 • fruits (début)
 • Fruits murs
 • darwinii 2006
 • darwinii 2015 10
 • Fleur du darwinii
 • fleurs encore